Charakteristika firmy

PROFIL A POLITIKA KVALITY ORGANIZÁCIE

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. NOVÁKY vznikol 11.4.1998 na základoch stavebného podniku PRIEMSTAV, ktorý bol založený 1.1.1954.

Naša organizácia poskytuje klientom nasledovné produkty a služby:

  • vykonávanie inžinierskych stavieb vrátene technickej vybavenosti sídliskových celkov
  • vykonávanie priemyselných stavieb
  • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  • vykonávanie vodohospodárskych stavieb
  • cestná aj verejná doprava
  • výroba a montáž oceľových konštrukcií
  • zemné práce a poskytnutie zemných strojov
  • zatepľovanie objektov, bytových domov

Realizujeme tieto práce:

  • Práce HSV– bežné stavebné práce
  • Práce PSV– montáž ÚK, komplexná montáž zdravotechnického zariadenia budov, montáž elektro, obklady a dlažby, montáž vzduchotechniky, montáž tepelných izolácii, izolácii proti vode, výroba a montáž oceľových konštrukcií, otryskávanie a špeciálne nátery a iné práce.

V súčasnosti má naša organizácia vybudovaný a dokumentovaný systém manažérstva kvality (SMK) v zmysle požiadaviek ISO 9001:2015, enviromentálneho riadenia podľa ISO 14001:2015, sú vydané certifikáty organizáciou QSCert Zvolen..

 Realizujeme zateplenie fasád kontaktnými tepelnoizolačnými systémami BAUMIT, STOMIX, TERRANOVA a máme potrebný certifikát na tieto práce.