REFERENCIE

Spoločnosť PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky si dovoľuje ponúknuť Vám zabezpečenie rekonštrukcie bytového domu (čiastočná alebo komplexná):

Obec Rudnianska Lehota

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Rudnianska Lehota, Ivan Javorček

OBJEKT: Výstavba nájomného bytového domu 16 B.J. R. Lehota

ČAS PLNENIA: 1213/1014

FIN. OBJEM V € bez DPH:  740 000

M Market , a.s.
OBJEDNÁVATEĽ: M Market , a.s.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Robert Kelemen, 0902 800 852

OBJEKT: Rekonštrukcia objektu
obchodné centrum Ivánka Pri Dunaji

ČAS PLNENIA: 0613/1113

FIN. OBJEM V € bez DPH:  662 797

M Market , a.s.
OBJEDNÁVATEĽ: M Market , a.s.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Robert Kelemen, 0902 800 852

OBJEKT: Rekonštrukcia objektu
obchodné centrum Turčianske Teplice

ČAS PLNENIA: 0113/0613

FIN. OBJEM V € bez DPH:  850 000

Autokomplexx , s.r.o.
OBJEDNÁVATEĽ: Autokomplexx , s.r.o.
A.Hlinku 483, 972 71 Nováky,
Ing.Rastislav Porubčan, 0907888341

OBJEKT: Autosalón a autoservis Renault, Dacia a Volkswagen

ČAS PLNENIA: 0312/0812

FIN. OBJEM V € bez DPH:  890 485

VP š.p.
OBJEDNÁVATEĽ: SVP š.p.
Piešťany, č.tel. 046/5684 508

OBJEKT: Liptovský Mikuláš
Smrečianka – oprava stupňov a čistenie koryta

ČAS PLNENIA: 1111/1211

FIN. OBJEM V € bez DPH:  111 565

EVČ s.r.o.
OBJEDNÁVATEĽ: EVČ s.r.o.
Arnošta z Pardubic 676, Pardubice – ČR
Ing.Pavel Kvaček, +420606608752

OBJEKT: Tepelný zdroj pre spaľovanie DTB v teplárni Radvaň, Banská Bystrica

ČAS PLNENIA: 0511/1111

FIN. OBJEM V € bez DPH:  1 150 000

Mesto Prievidza
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Prievidza
Nám.slobody 14, Prievidza
Ing.arch.Vladimír Falát, 046/5179604

OBJEKT: Dodávka a montáž lávky
cez rieku Handlovka pri Stavomontážach zničenej pri povodňovej vlne

ČAS PLNENIA: 1110/1210

FIN. OBJEM V € bez DPH:  70 350

Slovenský vodohospodársky podnik
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod Piešťany
Správa povodia Hornej Nitry, Škultétyho 9, Topoľčany

OBJEKT: Odstránenie povodňových škôd na rieke Handlovka a jej prítokoch v obciach Chrenovec , Jalovec a Veľká Čausa

ČAS PLNENIA: 0810/1010

FIN. OBJEM V € bez DPH:  794 894

Mesto Prievidza
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Prievidza
Nám.slobody 14, Prievidza
Ing.arch.Vladimír Falát, 046/5179604

OBJEKT: Zariadenie sociálnej starostlivosti

ČAS PLNENIA: 1006/0608, 1006/1007

FIN. OBJEM V € bez DPH:  1 078 600, 1 364 270

ROC a.s.
OBJEDNÁVATEĽ: ROC a.s.
Košovská cesta 1, Prievidza
Ing Podoliak

OBJEKT: ROC Prievidza I.etapa
polyfunkčný objekt

ČAS PLNENIA: 0804/0905

FIN. OBJEM V € bez DPH:  3 867 750

Spoločenstvo vlastníkov bytov Z-25,
OBJEDNÁVATEĽ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Z-25,, Ľ.Ondrejova 21/757,758 Prievidza
Albert Chuťka

OBJEKT: Zateplenie obvod. plášťa a strechy, úprava železobet. schodiska ,výmena okien a vstupných dverí

ČAS PLNENIA: 0310/0710

FIN. OBJEM V € bez DPH: 249 690

SWEDWOD SLOVAKIA a.s.
OBJEDNÁVATEĽ: SWEDWOD SLOVAKIA a.s. Majcichov
Ing.Jozef Braniš

OBJEKT: Váha SWEDWOOD Majcichov
Zhotovenie stavebných konštrukcii a kanalizácie pre montáž váhy

ČAS PLNENIA: 1010/1110

FIN. OBJEM V € bez DPH: 35 633

ZŠ Horná Ždaňa
OBJEDNÁVATEĽ: ZŠ Horná Ždaňa
Mgr. Martina Olšiaková
Ing.Jozef Braniš

OBJEKT: ZŠ SNP Horná Ždaňa
Riešenie havarijného stavu priestorov školy

ČAS PLNENIA: 0210/0310

FIN. OBJEM V € bez DPH: 49 496

OSBD Prievidza
OBJEDNÁVATEĽ: OSBD Prievidza Ing. Hájovská 046/5425142

OBJEKT: Zateplenie bytového domu ul. Bukovčana Prievidza

ČAS PLNENIA: 0707/1207

FIN. OBJEM V € bez DPH:  318 528

Bujna Rudolf
OBJEDNÁVATEĽ: Bujna Rudolf
Rajčany 50, 0903 415 105

OBJEKT: Polyfunkčný objekt
budova Tatrabanky

ČAS PLNENIA: 0204/1104

FIN. OBJEM V € bez DPH:  746 796

Walmark nápoje SR
OBJEDNÁVATEĽ: Walmark nápoje SR
Kamenec p. Vtáčnikom
Ing. Bajužík, 0903 545 954

OBJEKT: Výrobný závod nealko nápojov

ČAS PLNENIA: 0701/0202

FIN. OBJEM V € bez DPH: 2 812 852

CMK s.r.o., Žarnovica

OBJEDNÁVATEĽ: CMK s.r.o.
Sandrická 30, 966 81 Žarnovica
Antonín Ovšák

OBJEKT: Prevádzkový objekt CMK Žarnovica

ČAS PLNENIA: 1013/0514

FIN. OBJEM V € bez DPH:  1 285 654

M Market , a.s.
OBJEDNÁVATEĽ: M Market , a.s.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Robert Kelemen, 0902 800 852

OBJEKT: Rekonštrukcia objektu
obchodné centrum Partizánske

ČAS PLNENIA: 0513/0813

FIN. OBJEM V € bez DPH:  391 694

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
OBJEDNÁVATEĽ: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov č.2 -712,713
Ul.Bednára, 971 01 Prievidza

OBJEKT: Zateplenie obvodového plášťa
bytového domu Ul.A:Bednára 1-7 v Prievidzi

ČAS PLNENIA: 0712/1212

FIN. OBJEM V € bez DPH:  146 456

M Market , a.s.
OBJEDNÁVATEĽ: M Market , a.s.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Robert Kelemen, 0902 800 852

OBJEKT: Rekonštrukcia objektu č.90
Lichnerova ul.Senec

ČAS PLNENIA: 0112/0512

FIN. OBJEM V € bez DPH:  594 248

OSBD Prievidza
OBJEDNÁVATEĽ: OSBD Prievidza
Stavbárov č.6, 971 01 Prievidza

OBJEKT: Zateplenie bytového domu
Dlhá ulica 14-20 Prievidza

ČAS PLNENIA: 0710/0411

FIN. OBJEM V € bez DPH:  207 122

Obchodná akadémia F.Madvu
OBJEDNÁVATEĽ: Obchodná akadémia
F.Madvu 2, Prievidza, Mgr.Ľubomír Vida

OBJEKT: Opravy odpadov vo výdaji stravy v suteréne pod výdajňou

ČAS PLNENIA: 1110/1210

FIN. OBJEM V € bez DPH:  1 690

NCHZ Nováky
OBJEDNÁVATEĽ: NCHZ Nováky
Ing. Šimo, 090544522

OBJEKT: Oprava objektu č. 4508
pre realizáciu Korund

ČAS PLNENIA: 0411/0811

FIN. OBJEM V € bez DPH:  478 216

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
OBJEDNÁVATEĽ: Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja príspevková organizácia, Brnianska 3, Trenčín

OBJEKT: Rekonštrukcia mostných objektov a priepustov po povodniach

ČAS PLNENIA: 1010/1110

FIN. OBJEM V € bez DPH:  175 965

Mesto Prievidza
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Prievidza
Nám.slobody 14, Prievidza
Ing.arch.Vladimír Falát, 046/5179604

OBJEKT: Zariadenie sociálnej starostlivosti II. etapa

ČAS PLNENIA: 1007/0808

FIN. OBJEM V € bez DPH:  388 800

NCHZ Nováky
OBJEDNÁVATEĽ: NCHZ Nováky
Ing. Šimo 046/568 46 08

OBJEKT: Rozšírenie výroby ECH Novamal

ČAS PLNENIA: 0904/0405

FIN. OBJEM V € bez DPH:  1 347 400

Spoločenstvo vlastníkov bytov Z-25
OBJEDNÁVATEĽ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Z-25 Ľ.Ondrejova 1-15 Prievidza
Albert Chuťka

OBJEKT: Zateplenie obvod. plášťa a strechy, úprava železobet. schodiska ,výmena okien a vstupných dverí

ČAS PLNENIA: 0610/121

FIN. OBJEM V € bez DPH:  466 522

Mesto Prievidza
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Prievidza
Nám.slobody 14, Prievidza
Ing.arch.Vladimír Falát, 046/5179604

OBJEKT: Dodávka a montáž lávky cez Hradecký potok pri plniacom mieste cisterien , zničenej pri povodňovej vlne

ČAS PLNENIA: 1010/1110

FIN. OBJEM V € bez DPH:  6 980

Obec Dolné Vestenice
OBJEDNÁVATEĽ: Obec Dolné Vestenice

OBJEKT: Rekonštrukcia a prístavba základnej školy

ČAS PLNENIA: 0210/0310

FIN. OBJEM V € bez DPH:  629 290

ROC a.s.
OBJEDNÁVATEĽ: ROC a.s.
Košovská cesta 1, Prievidza
Ing Podoliak

OBJEKT: ROC Prievidza I.etapa – inžinierske siete

ČAS PLNENIA: 0804/0905

FIN. OBJEM V € bez DPH:  679 645

OÚ Čereňany Mokrý
OBJEDNÁVATEĽ: OÚ Čereňany
Mokrý

OBJEKT: Bytový dom A,B, C
Obec Čereňany

ČAS PLNENIA: 0302/0403

FIN. OBJEM V € bez DPH:  690 732

Priemstav Prievidza
OBJEDNÁVATEĽ: Priemstav
Prievidza

OBJEKT: Zateplenie obvodového plášťa a výmeny okien Priemstav Prievidza

ČAS PLNENIA: 0508/1208

FIN. OBJEM V € bez DPH: 113 257

SLOVAKIA RING s.r.o.
OBJEDNÁVATEĽ: SLOVAKIA RING s.r.o.
Orechová Potôň 800, Ladislav Šnegoň, Robert Kelemen, 0902 800 852

OBJEKT: Zmena dráhy výcvikového zariadenia pre vodičov

ČAS PLNENIA: 1113/0414

FIN. OBJEM V € bez DPH:  269 611

Zbojská s.r.o.
OBJEDNÁVATEĽ: Zbojská s.r.o.
Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora

OBJEKT: Viacúčelové výbehové objekty pre veľké šelmy ZOO Bojnice

ČAS PLNENIA: 1113/1213

FIN. OBJEM V € bez DPH:  95 982

M Market , a.s.
OBJEDNÁVATEĽ: M Market , a.s.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Robert Kelemen, 0902 800 852

OBJEKT: RPrestavba skladu č.4214 na
predajňu potravín Senec

ČAS PLNENIA: 0812/1012

FIN. OBJEM V € bez DPH: 159 713

TENZA , a.s
OBJEDNÁVATEĽ: TENZA , a.s.
Svatopeterská 7, 617 00 Brno

OBJEKT: Hubová ,Ľubochňa ,Švošov
-kanalizácia a ČOV SO 05-Spoločná ČOV Stankovany-Rojkov, Časť : Spevnené plochy ,terénne úpravy

ČAS PLNENIA: 0911/1012

FIN. OBJEM V € bez DPH: 83 645

OSBD Prievidza
OBJEDNÁVATEĽ: OSBD Prievidza
Stavbárov č.6, 971 01 Prievidza

OBJEKT: Zateplenie bytového domu
Dlhá ulica 14-20 Prievidza

ČAS PLNENIA: 0711/1111

FIN. OBJEM V € bez DPH:  207 077

Spoločenstvo vlastníkov bytov A.Stodolu
OBJEDNÁVATEĽ: Spoločenstvo vlastníkov bytov A.Stodolu, M.Kundra 0911 203500

OBJEKT: Obnova bytového domu A.Stodolu č. 201162/12 v Prievidzi

ČAS PLNENIA: 0711/1211

FIN. OBJEM V € bez DPH:  160 600

Obchodná akadémia F.Madvu
OBJEDNÁVATEĽ: Obchodná akadémia
F.Madvu 2, Prievidza, Mgr.Ľubomír Vida

OBJEKT: Opravy dlažby pred vchodom do hlavnej budovy

ČAS PLNENIA: 1110/1110

FIN. OBJEM V € bez DPH:  1 230

NORT s.r.o. Bojnice
OBJEDNÁVATEĽ: NORT s.r.o. Bojnice Maliarčik 0918/504519

OBJEKT: 3 x 16 b.j. Prievidza – Zapotôčky

ČAS PLNENIA: 0708/0409

FIN. OBJEM V € bez DPH:  1 690 000

NCHZ Nováky
OBJEDNÁVATEĽ: NCHZ Nováky
Ing. Solčány 046/568 47 58

OBJEKT: Národné centrum vodného póla, SR Nováky

ČAS PLNENIA: 0102/0406, 0102/0406

FIN. OBJEM V € bez DPH:  2 416 750, 2 740 220

NCHZ Nováky
OBJEDNÁVATEĽ: NCHZ Nováky
Ing. Solčány 046/568 47 58

OBJEKT: Výroba acetylenických alkoholov

ČAS PLNENIA: 0303/0304

FIN. OBJEM V € bez DPH:  1 528 800

OSBD Prievidza
OBJEDNÁVATEĽ: OSBD Prievidza Ing. Hájovská 046/5425142

OBJEKT: Zateplenie bytového domu
Ľ.Ondrejova 7-15 Prievidza

ČAS PLNENIA: 1010/0911

FIN. OBJEM V € bez DPH:  308 948

Unipharma Prievidza a.s.
OBJEDNÁVATEĽ: Unipharma Prievidza a.s.
1.slovenská lekárnická spol. Prievidza
Ing. Stanislav Obert, 0903/648314

OBJEKT: Výstavba objektu vrátnice spoločnosti Unipharma Prievidza

ČAS PLNENIA: 0610/0810

FIN. OBJEM V € bez DPH: 35 063

Obec Viničné
OBJEDNÁVATEĽ: Obec Viničné
Hlavná 209/206
Lenhart 0905 783006

OBJEKT: Stavebné úpravy príjazdovej komunikácie Rekreačno- oddychový areál Viničné

ČAS PLNENIA: 0707/0308

FIN. OBJEM V € bez DPH: 304 408

Ing Kapusta
OBJEDNÁVATEĽ: Ing Kapusta,
Lúčna 151/35 0905394648

OBJEKT: Tenisová hala Prievidza

ČAS PLNENIA: 1004/0805

FIN. OBJEM V € bez DPH: 513 709

OÚ Kanianka Mendel
OBJEDNÁVATEĽ: OÚ Kanianka Mendel

OBJEKT: Bytový dom 41.b.j
Obec Kanianka

ČAS PLNENIA: 0402/0603

FIN. OBJEM V € bez DPH: 1 188 939

Priemstav Nováky
OBJEDNÁVATEĽ: Priemstav Nováky

OBJEKT: Zateplenie obvodového plášťa a výmeny okien Priemstav Nováky

ČAS PLNENIA: 0508/1208

FIN. OBJEM V € bez DPH: 40 060

M Market , a.s.
OBJEDNÁVATEĽ: M Market , a.s.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Robert Kelemen, 0902 800 852

OBJEKT: Rekonštrukcia objektu
obchodné centrum JUH Rožňava

ČAS PLNENIA: 0913/1213

FIN. OBJEM V € bez DPH:  428 871

ZOO Bojnice
OBJEDNÁVATEĽ: ZOO Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice, Ing. Milan Šovčík

OBJEKT: Rekonštrukcia strechy na budove vedenia ZOO

ČAS PLNENIA: 1113/1213

FIN. OBJEM V € bez DPH:  12 386

M Market , a.s.
OBJEDNÁVATEĽ: M Market , a.s.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Robert Kelemen, 0902 800 852

OBJEKT: Rekonštrukcia objektu
obchodné centrum Pražská ul. Zvolen

ČAS PLNENIA: 0712/1212

FIN. OBJEM V € bez DPH: 1 400 000

TENZA , a.s
OBJEDNÁVATEĽ: TENZA , a.s.
Svatopeterská 7, 617 00 Brno

OBJEKT: Hubová ,Ľubochňa ,Švošov
-kanalizácia a ČOV SO 05-Spoločná ČOV Stankovany-Rojkov

ČAS PLNENIA: 0911/1012

FIN. OBJEM V € bez DPH: 870 556

M Market , a.s.
OBJEDNÁVATEĽ: Diskontná predajňa Hurbanovo – novostavba

OBJEKT: Rekonštrukcia objektu č.90
Lichnerova ul.Senec

ČAS PLNENIA: 0711/11111

FIN. OBJEM V € bez DPH:  619 981

Priemstav stavebná a.s. Nováky
OBJEDNÁVATEĽ: Priemstav stavebná a.s. Nováky

OBJEKT: Bytový dom – Nováky
nový štvorpodlažný bytový dom 26 bytových jednotiek

ČAS PLNENIA: 0410/0512

FIN. OBJEM V € bez DPH:  1 072 000

Priemstav stavebná a.s. Nováky
OBJEDNÁVATEĽ: Priemstav stavebná a.s. Nováky

OBJEKT: Bytový dom – Nováky
nový štvorpodlažný bytový dom spevnené plochy

ČAS PLNENIA: 0410/0512

FIN. OBJEM V € bez DPH:  1 019 180

R Stav Hlohovec
OBJEDNÁVATEĽ: R Stav Hlohovec
Ing. Štofa 033/7331921

OBJEKT: Bytový dom Bakossová ulica
Banská Bystrica

ČAS PLNENIA: 1007/1208

FIN. OBJEM V € bez DPH:  13 788 754

Autokomplexx , s.r.o
OBJEDNÁVATEĽ: Autokomplexx , s.r.o.
A.Hlinku 483, 972 71 Nováky
Ing.Rastislav Porubčan, 0907888341

OBJEKT: Autosalón Prievidza
prístavba servisnej časti autosalónu vrátane inž. sietí

ČAS PLNENIA: 0405/1006

FIN. OBJEM V € bez DPH: 1 077 800

Bytové spoločenstvo Domu
OBJEDNÁVATEĽ: Bytové spoločenstvo
Domu 377, Žiar nad Hronom

OBJEKT: Zateplenie obvodového plášťa a výmeny okien ul. Dubčeka

ČAS PLNENIA: 0310/0712

FIN. OBJEM V € bez DPH: 73 050

Vlastníci bytov Handlová
OBJEDNÁVATEĽ: Vlastníci bytov Handlová

OBJEKT: Zateplenie obvod.plášťa a výmeny okien

ČAS PLNENIA: 0509/0909

FIN. OBJEM V € bez DPH: 123 810

Sv.Vincent s.r.o.
OBJEDNÁVATEĽ: Sv.Vincent s.r.o.
Hviezdoslavova 3, Prievidza
MUDr. Kazimír Kukla

OBJEKT: Rekonštrukcia a stavebné úpravy priestorov Sv.Vincenta

ČAS PLNENIA: 0810/0810

FIN. OBJEM V € bez DPH: 16 435

CHZ Nováky
OBJEDNÁVATEĽ: NCHZ Nováky
Ing. Šimo 046/568 46 08

OBJEKT: Rekonštrukcia -Podubie -kanalizácia

ČAS PLNENIA: 0907/0508

FIN. OBJEM V € bez DPH: 343 723

Walmark nápoje SR
OBJEDNÁVATEĽ: Walmark nápoje SR
Kamenec p. Vtáčnikom
Ing. Bajužík, 0903 545 954

OBJEKT: Expedičný sklad nealko nápojov

ČAS PLNENIA: 0304/0604

FIN. OBJEM V € bez DPH: 1 197 935

DAK Kiaba Nováky
OBJEDNÁVATEĽ: DAK Kiaba Nováky

OBJEKT: Prestavba objektov DAK Kiaba

ČAS PLNENIA: 0403/1203

FIN. OBJEM V € bez DPH: 829 847

V prípade zájmu nás kontaktujte

MOBIL

 +421 911 800 160